Erfaringer fra praksis

Vi forsøger hele tiden at indsamle erfaringer med vores produkter fra klinisk praksis. I det følgende kan du læse sundhedsprofessionelles erfaringer hos konkrete borgere/patienter, så du måske får en bedre forståelse af hvem der har gavn at vores produkter.

Dine kollegers erfaringer med vores produkter

“Afdelingssygeplejerske pa en intensivafdeling fortæller at anvendelse af Levabos lejringspuder har været den ultimative løsning for afdelingen under Covid-19 pandemien, hvor patienter skulle lejres i bugleje. Hun fortæller at det har medvirket til at afdelingen ikke længere har utilsigtede hændelser og arbejdsskader.
En sygeplejerske i en kommune fortæller at en borger som er krumbøjet og har tendens til at ligge lige på rygsøjlen tidligere har skulle lejres med mange puder, og at det ikke fungerede optimalt. Men efter han har fået et Turn All kipsystem har han givet udtryk for, at ligger han rigtig godt og sover bedre om natten. “
 
Hvis du gerne vil dele din erfaring med et eller flere af vores produkter må du rigtig gerne udfylde dette hurtige spørgeskema.

"Vi arbejder kontinuerligt på at indsamle viden om effekten af vores produkter.
I det følgende kan du læse om de effekter brug af Turn All har for forebyggelse og behandling af tryksår.

Effekten af at anvende vores automatiske kipsystem, Turn All sammen med vores skummadras med to skumkerner, Leva Flex Twin, er testet hos Center for Ventilation og Intensiv Pleje i Berlin.
Testen forløb over seks uger, hvor ti beboere i ekstra høj risiko for at udvikle tryksår (Braden < 9) afprøvede kipsystemet og skummadrassen i kombination.

To af de ti beboere havde i begyndelsen af testperioden henholdsvis kategori III og IV tryksår på os sacrum. Begge tryksår viste ved testperiodens afslutning en tydelig positiv sårhelingsstatus med betydelig mindskning af både sårdybde og omkreds.

Der blev heller ikke observeret negativ ændring af hudtilstand hos de øvrige beboere efter testperioden. Her er det endvidere værd at bemærke at fem af de resterende otte beboere tidligere havde haft tryksår i kategori III og/eller IV, hvilket har gjort dem i yderligere risiko for at udvikle tryksår igen.

De sundhedsprofessionelle der anvendte kipsystemet og skummadrassen synes kipsystemet var nemt og intuitivt at arbejde med, og at det havde givet dem en tryghed at vide, at venderegimer blev overholdt selv hvis der skulle opstå situationer hvor personalet ikke havde ressourcer til at foretage manuelle vendinger. “