Levabo Aps er en dansk familiedrevet virksomhed med hovedsæde i Skanderborg i Østjylland. Vi er et globalt selskab der har forhandlere, og leverer produkter, i hele verden.

I mere end 10 år har vi haft et tæt samarbejde med brugerne af vores produkter og de sundhedsprofessionelle. Vi har udviklet lejringsprodukter til forebyggelse og behandling af tryksår i samarbejde med en række danske sårsygeplejersker.

Hos Levabo ønsker vi at gøre en forskel i sundhedsvæsenet og vores vision er, at vi med vores produkter kan bidrage til at udrydde tryksår samt skabe øget livskvalitet og velvære i befolkningen.

Tryksår er fortsat udbredt, og det anslås at ca. 12% af danskerne over 65 år har et tryksår. Udviklingen med flere multisyge og ældre vil med al sandsynlighed få antallet af tryksår til at stige, hvis der ikke sættes ind med forebyggelse. Vores trykaflastende produkter er en del af løsningen når det kommer til at forebygge tryksår.

Vi ønsker at skabe innovativ velfærdsteknologi der gør en forskel i praksis og samarbejde på tværs af regionale grænser og sektorer, offentlige institutioner, videninstitutioner og private virksomheder.

Samarbejde med praksis er en grundkerne i vores virksomhed, og for os er det essentielt at de innovative løsninger vi udvikler samtidig er intuitive og brugervenlige.

Nedenstående verdensmål er en del af vores udvikling mod
at tage et større samfundsansvar,
mere social ansvarlighed

Verdensmål 3: Sundhed og trivsel

Delmål 3.4: Inden 2030 skal tidlig dødelighed, som følge af ikke-smitsomme sygdomme, reduceres med en tredjedel gennem forebyggelse og behandling.

Levabo bidrager til opfyldelse af dette verdensmål ved at skabe velfærdsteknologiske løsninger som forebygger og behandler tryksår.

Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Delmål 8.2: Der skal opnås højere økonomisk produktivitet gennem diversificering, teknologisk opgradering og innovation, blandt andet gennem fokus på høj værditilførsel og arbejdskraftintensive sektorer.

Levabo bidrager til opfyldelse af dette verdensmål ved at skabe innovative velfærdsteknologiske løsninger.

Delmål 8.5: Inden 2030 skal der opnås fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle kvinder og mænd, herunder også unge og personer med handicap, og med lige løn for arbejde af samme værdi.

Levabo bidrager til opfyldelse af dette verdensmål ved at skabe en ansvarlig arbejdsplads for vores medarbejdere. Vi fokuserer på at gøre vores virksomhed inkluderende og motiverende, og ønsker at opbygge en mangfoldig virksomhed med plads til alle uanset alder, etnicitet, køn, seksualitet samt fysiske og psykiske handicap/lidelser.

Verdensmål 9: Industri, innovation og infrastruktur

Delmål 9.2: En inklusiv og bæredygtig industrialisering skal fremmes, og industriens andel af beskæftigelsen og bruttonationalproduktet skal øges i betydelig grad inden 2030 i overensstemmelse med nationale forhold.

Levabo bidrager til opfyldelse af dette verdensmål ved at skabe beskæftigelse i fremstillingsindustrien, både nationalt og globalt.

 

Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Delmål 12.6: Virksomheder, især store og transnationale virksomheder, skal opfordres til at benytte bæredygtig praksis og til at integrere oplysninger om bæredygtighed i deres rapporteringscyklus.

Levabo vil løbende arbejde på at skabe en rapporteringscyklus, hvor bæredygtighed er et fast fokuspunkt.

Levabo arbejder løbende på at forbedre produkter og emballage, så vi bevæger os i en mere bæredygtig retning.

Alle Levabos produkter leveres i papkasser eller -æsker der kan sorteres som papaffald og genanvendes.

Levabos puder består primært af PE (polyethylen). Dette anses som en af de mest miljøvenlige plasttyper, fordi det bliver til CO2 (kuldioxid) og H2O (vand) når det brænder. Det kan således forbrændes uden deponering. Ydermere er PE fri for PVC og phthalater for at beskytte brugeren mod uønsket kemi, og for at give mindst mulig miljøpåvirkning.

Pudens ydre beklædning af non woven filt består af viskose fibre som anvendes bredt i sundhedssektoren indenfor plastre, forbindinger og sårplejeprodukter. Viskose er lavet af naturmateriale og er derfor 100% bionedbrydeligt.

Delmål 12.7: Der skal fremmes bæredygtige offentlige indkøbspraksis i overensstemmelse med nationale politikker og prioriteter.

For Levabo handler bæredygtig offentlig indkøbspraksis om optimal udnyttelse af sundhedsvæsenets knappe ressourcer. Derfor arbejder vi også ud fra en fair prissætning af vores produkter, så flest muligt kan få glæde af dets effekter. Dette er ligeledes med til at vi kan opnå verdensmål 3: Sundhed og trivsel.

Virksomhedens

HOVEDKONTORER

Levabo Europe ApS – Danmark
Management: Peter Egelund
Contact: PE@LEVABO.DK

Levabo Asien Ltd. – Hong Kong
Management: Frankie Ting
Contact: FRANKIE@LEVABO.HK

Levabo USA – Amerika
Kommer snart

Forskning & Udvikling
Skanderborg Danmark.

Produktions lokationer
Shenzhen, Kina
Skanderborg, Danmark

Lager & Distribution
Shenzhen, Kina Skanderborg, Danmark
Winston Salem, NC, USA

Certificeringer
ISO 13 485
ISO 14001
ISO 9001
ISO 10 – 993/10
FDA USA
FDA Kina