Shear/Skridkræfter:

Skridkræfter er specielt farlige for væv, der i forvejen er trykudsat, fordi der med relativt beskeden sideværts påvirkning af vævet sker en vridkraft af karrene, som derved aflukkes. Typisk ses skridkræfter ved forkert siddestilling, eller når patienten skrider ned i sengen ved løft af hovedgærdet.