Trykskade kategorier

Når hud og væv udsættes for tryk- og forskydningskræfter mellem overfladen og knogle, afklemmes kredsløbet i området, hvorefter vævet efter nogen tid (minutter – få timer) går til grunde i nekrose. Ofte optræder skaden først i hudens øverste lag for først senere at omfatte alle lag og underliggende væv, herunder muskelfascie og muskelvæv. Muskelvæv er særligt trykfølsomt. Dette kombineret med opkoncentrering af tryk og skridkræfter mod knogle kan betyde initial trykskadeudvikling i dybden. Den traditionelle inddeling af trykskader i grader bygger på sårdybden

Trykskade klassifikationer:

Kategori 0 / Trykspor

Kategori 0 / Trykspor Rødme af huden. (hyperæmi), der forsvinder ved tryk.
Kategori 0 er hudens naturlige reaktion på tryk, som kortvarigt efterlader et blegt område, som efterfølges af reaktiv rødme der senere forsvinder.
Kategori 0 regnes ikke for patologisk.

Kategori 1

Kategori 1 Rødme af huden.
Svinder ikke ved tryk.
Begyndende vævsskade.
Aseptisk inflammation.
Huden intakt.
Smertefuldt.

Kategori 2

Kategori 2
Overfladisk hudtab gennem
epidermis / dermis eller begge.

Evt. vabel.
Smertefuldt.

Kategori 3

Kategori 3
Fuldhudstab, såret går gennem subcutis uden gennembrud til fascie.
Ofte underminering, meget sekretion.
Smertefuldt.

Kategori 4

Kategori 4
Udtalt vævshenfald.
Skade på muskulatur
knogle og bindevæv
Evt. infektion.
Ofte ingen smerter,
meget sekretion.

Shear/Skridkræfter:

Skridkræfter er specielt farlige for væv, der i forvejen er trykudsat, fordi der med relativt beskeden sideværts påvirkning af vævet sker en vridkraft af karrene, som derved aflukkes. Typisk ses skridkræfter ved forkert siddestilling, eller når patienten skrider ned i sengen ved løft af hovedgærdet.