Automatisk kipsystem

Turn All er et automatisk kipsystem der hjælper med at forebygge og behandle tryksår ved at positionere en person i sideleje på 30 grader skiftende mellem højre og venstre side.
 

Systemet kan bruges i enhver plejeseng med aftagelig madras, hvor den placeres under madrassen.

Sideleje på 30 grader nedsætter det ydre tryk mærkbart i forhold til, hvis man lejrer fladt eller i direkte i sideleje i sengen. Det skyldes, at trykket bliver fordelt over en større flade uden prominerende knogler.

Systemet støtter kroppen i hele dens længde. Den stabiliserende repositionering aflaster vævskompression og genopretter blodgennemstrømningen.
 
Et 30 graders sideleje anbefales i den nyeste forskning på området og i European Pressure Ulcer Advisory Panels retningslinjer.
 
Systemet støtter kroppen i hele dens længde. Den stabiliserende repositionering aflaster vævskompression og genopretter blodgennemstrømningen.
 
Et 30 graders sideleje anbefales i den nyeste forskning på området og i European Pressure Ulcer Advisory Panels retningslinjer.
Turn All kan bruges i enhver plejeseng med aftagelig madras.
 
Det svage løft i modsatte side gør at shear modvirkes, samtidig skaber det tryghed og giver ro til brugeren.
 
Shear er en vævsskade som kan opstå når vævet mellem knogle og underlag forskydes.
Kipsystemet kan bruges sammen med plejesengens øvrige funktioner.
 
Kipsystemet er nemt at installere og betjene.
 
Det skaber et bedre fysisk arbejdsmiljø fordi skader der opstår i forbindelse med manuelle vendinger forsvinder.
 
Automatiske vendinger erstatter en manuel proces som optager tid der kunne være brugt andre steder. Turn All frigør dermed ressourcer hos plejepersonalet.
 
Venderegimer bliver altid overholdt, selvom der er travlt.
 
Brugeren opnår bedre søvn pga. færre forstyrrelser. Det giver øget mentalt og fysisk helbred og trivsel.
 
Personer som er sensitive overfor sensorisk stimuli, har følsom hud eller har smerter undgår manuelle vendinger hvor der kan opstå ryk, hiv eller træk.

Hvem har gavn af et Turn All kipsystem

Turn All kan bruges både på hospital, på plejehjem og i private hjem.
 
Målgruppen for et automatisk kipsystem er personer i risiko for at udvikle tryksår, særligt personer med nedsat mobilitet og sengeliggende.
 
Risikogrupper for udvikling af tryksår er typisk personer som er;
 
  • overvægtige
  • undervægtige
  • ældre
  • kritisk syge
  • palliative
  • rygmarvsskadede

Produktkategorier

Vigtige egenskaber

Systemet løfter patienten, skiftevis i højre og venstre side. Systemet lægger derved patienten i 30 graders sideleje, på skiftevis højre og venstre side.
Kontrol box med let og enkel betjening. Tænd for pumpen - Indstil hvor lang tid systemet skal køre, og positionering foretages automatisk.
Nem installation. Passer til enhver standard seng, hvor den placeres under den eksisterende madras, også anvendelig i elevationssenge.
Side støtte system. Svagt løft af madrassen, i modsat side af den primære løfteside, giver støtte og trykhed samt minsker risikoen for shear.

Video Turn All

Turn All produktoversigt
Turn All mattress
Turn All System 3CT
Turn All Bariatric 3CT

Handler du privat, gå til Shoppen.
Er du sundhedsprofessionel eller forhandler, kontakt Levabo.